domingo, 27 de mayo de 2012

WEBQUEST VALENCIÀ 4rt PRIMÀRIA CURS 2011-2012
                                                            
       Realitzada per: Júlia Bertolin i Mariam Martinez      


INTRODUCCIÓ

Imagina que va a celebrar-se un concurs de contes entre tots els col·legis de Gandia.

Les mestres de Valencià: Mariam i Júlia volen triar al millor escriptor o escriptora de la classe per a que participe en aquest concurs.

Vols ser el guanyador? Doncs primer hauràs de tindre un bon nivell de gramàtica per a poder redactar amb correcció.

Per això, les mestres volem ajudar-te amb esta webquest.

Esperem que t’agrade!

  Ànim i endavant!


TASCA 

Les activitats que us proposem al llarg de la webquest es realitzaran per parelles.
Us ajudareu de les pàgines web que us proporcionem i també del vostre llibre de text.

N’hi hauran activitats que es realitzaran a ordinador i altres que haureu d'imprimir. Per tant, quan ho diguen les mestres porteu a clase un PEN-DRIVE perquè el necessitareu.


PROCÉS I RECURSOS

SESSIÓ IDILLUNS 28 DE MAIG DE 2012

ACTIVITAT 1.   Llig atentament:

L'ESTRUCTURA DE L'ORACIÓ: EL SUBJECTE I EL PREDICAT
•  Una oració o frase és un enunciat independent amb sentit complet i que conté, almenys, un verb.
Les oracions tenen subjecte i predicat.
* El subjecte és la persona, animal o cosa a què es refereix el verb.
* El predicat és allò que es diu del subjecte.

Són oracions
No són oracions
- Lluïsa menja un gelat.
- Ells havien promès un augment de sou.
- Aquell xicot estranger és músic.
- Què faràs diumenge?
- No.
- Aquella noia rossa.
- L'augment de sou.
- Un miler de persones.
- La gavardina al penja-robes.
- Vaga d'autobusos.
 
Ara realitza aquestes activitats sobre les oracions:
ACTIVITAT 2:Llig atentament

TIPUS D’ORACIONS


AFIRMATIVA:
NEGATIVA: No

ENUNCIATIVA:
Expliquen.

Demà anirem d’excursió.
La mestra no m’ha embrutat.

EXCLAMATIVA:
Expressen sorpresa o admiració.


M’agrada treballar !


No hi ha res !


INTERROGATI
VA.
Fan una pregunta.


T’agrada aquest pastís?

No t’agrada el color groc?

EXHORTATIVA
Manen o demanen.


Porta l’aigua, si us plau!

No menges xocolata.

DESIDERATIVA
Expressen un desig.


Vull una bicicleta nova.

No voldria que hi haguera més guerres.

DUBITATIVA:
Expressen dubte.


La Marta potser també vol venir.


La Marta potser no vol vindre.


Ara fes els següents exercisis sobre tipus d'oracions:SESSIÓ IIDIMARTS 29 DE MAIG DE 2012

ACTIVITAT 3.   Continuem treballant l'estructura de la oració.ACTIVITAT 4.

Treballem les comparacions. Quan volem explicar als altres com és una persona, un animal o una cosa que no han vist mai, podem comparar les seues qualitats amb les d'altres coses que coneixen i saben com són.SESSIÓ IIIDIJOUS 31 DE MAIG DE 2012

ACTIVITAT 5.    Repasem l'accentuació:


ACTIVITAT 6.  Repasem la conjugació verbal:
SESSIÓ IV i V  DIVENDRES 1 i 8 DE JUNY DE 2012


ACTIVITAT FINAL

Escriu un conte informatitzat ( d'una cara de foli) fent ús del vocabulari dels temes 14 i 15 del llibre de text ( pàgs 170 i 182) i tenint en compte l’estructura de les oracions així com l'accentuació; Després l'entregaràs imprés a les mestres.AVALUACIÓ


Poca consolidació
1
Aprenentatge regular
2
Bon aprenentatge
3
Excel·lent aprenentatge
4
Notació
numèrica
TREBALL PER PARELLES
Algun membre de la parella no ha fet la seua part del treball. Han treballat individualment
Una persona ha realitzat el treball mostrant interès en ocasions.
El treball s’ha repartit i els dos han treballat per igual.
El treball s’ha repartit i els dos han treballat per igual. El dos coneixen el tema.

MOTIVACIÓ
No han mostrat cap interès per l’activitat.
En ocasions han mostrat interès.
S’han mostrat participatius y motivats.
La seua motivació i participació han segut òptimes.

UTILITZACIÓ DELS RECURSOS INFORMÀTICS.
Han demostrat un ús pobre dels recursos informàtics a més de cap interès per millorar.
Els ha costat utilitzar correctament els recursos informàtics, però han millorat un poc.
L’ús dels recursos informàtics ha segut satisfactori. Han millorat considerablement en aquells casos que no partien amb un us fluid.
L’ús dels recursos ha sigut en tot moment òptim. Han ampliat contínuament els seus coneixements  i han oferit ajuda a la resta de companys.

CORRECTA REALITZACIÓ DEL CONTE
La presentació és pobre i no contempla totes les dades requerides. Te moltes errades.
La presentació és pobre i encara que contempla totes les dades requerides, te algunes errades.
La presentació és atractiva i contempla totes les dades requerides. Te algunes errades.
La presentació és atractiva i contempla tots els requisits proposats. No presenta errades importants.Escala d’estimació:

Poca consolidació
Aprenentatge regular
Bon aprenentatge
Excel·lent aprenentatge
PUNTUACIÓ
5-9
10-14
15-19
20