domingo, 26 de octubre de 2014

Interesting videos about the history of halloween


History of Halloween

Straddling the line between fall and winter, plenty and paucity, life and death, Halloween is a time of celebration and superstition. It is thought to have originated with the ancient Celtic festival of Samhain, when people would light bonfires and wear costumes to ward off roaming ghosts.

In the eighth century, Pope Gregory III designated November 1 as a time to honor all saints and martyrs; the holiday, All Saints’ Day, incorporated some of the traditions of Samhain. The evening before was known as All Hallows’ Eve and later Halloween.

Over time, Halloween evolved into a secular, community-based event characterized by child-friendly activities such as trick-or-treating. In a number of countries around the world, as the days grow shorter and the nights get colder, people continue to usher in the winter season with gatherings, costumes and sweet treats.domingo, 19 de octubre de 2014

Do you have any...in your fridge?

Look at these 4 fridges and ask your partner: 

                             Do you have any...in your frige?FRIDGE 1:

 
 

FRIDGE 2:

FRIDGE 3:


FRIDGE 4:


domingo, 12 de octubre de 2014

The life cycle of frogs

Contracte professor-alumne: Els Invertebrats

PART 1: Tasques individuals

1.Llegir i subratllar la unitat.
2.Contestar les qüestions de les pàgines 47,49, i 51 en fulles apart de carpesà a cuadres o amb línies.
3.Fer l’encreuat que et donarà la mestra imprés.

PART 2: Tasques per parelles (Ordinadors)

1)  Fes primer aquesta activitat interactiva sobre els insectes:

                                            Fes clic ací

2)  Vore el següent vídeo sobre "Els Artrópodes" i completa les tables que hi ha a continuació. 


a) Completa amb el nombre de potes de cada tipus d’artròpode:

    CRUSTÀCIS
     ARÀCNIDS
    MIRIÀPODES
      INSECTES

b) Completa amb els exemples de cada tipus d’artròpode que ixen en el vídeo:

    CRUSTÀCIS
     ARÀCNIDS
    MIRIÀPODES
      INSECTES3) Vore el vídeo de la metamorfosi de la papallona i respon a les següents preguntes, ajudant-te del teu llibre de text.

  

a) L’eruga de la papallona és un artròpode? Per què? (Consulta les característiques dels artròpodes de la página 50)
I l’adult, és un artròpode? Per què?
b) Com es diu la larva que ix de l’ou?  de què s’alimenta?
c) L’eruga s’alimenta dins de la crisàlide?       Si /No
d) Què ocorre dins de la crisàlide?
e) A què es denomina metamorfosi?

4) Assenyala amb fletxes les parts d’aquests invertebrats:  abdomen, potes, antenes, tòrax, boca, cap, ales(si té).
                             
                                                    
a) Quin tipus d’artròpodes són?
b) Enumera totes les característiques del grup a què pertanyen.

5) Fes la següent activitat interactiva sobre els mol·luscos. 

                                     Fes clic ací  

6) Fes la següent activitat-resum sobre els invertebrats:

                                    Fes clic ací

7) AVALUACIÓ:

Valoració d’aquest contracte: 3 punts
Valoració de l’examen escrit: 5 punts
Actitud i interés mostrats: 2 punts

Atenció!: Per a poder sumar la nota del contracte a la nota de l'examen, aquest ha d'estar aprovat, és a dir, com a mínim hi ha que traure un 2'5.

British week around the food