lunes, 3 de diciembre de 2012

UNITAT 6:EL TERRITORI ON VIVIM


PART 1: ORGANITZACIÓ DEL TERRITORI ESPANYOL.

1)Llig i subratlla les pàgines 74 i 75 del llibre de text.

2)Respon a la teua llibreta ajudant-te de la teoria de les pàgines 74 i 75 del llibre de text:

a)Escriu quins territoris formen Espanya i digues si estan a la península, a Àfrica o en illes.

b)Totes les Comunitats espanyoles són peninsulars? Per què?

c)Què és una capital autonòmica?

d)Totes les Comunitats tenen capital autonòmica? Posa’n un exemple.

e)Per què està formada una Comunitat Autònoma?

f)Què és una província?

d)Totes les Comunitats tenen vàries províncies? En cas contrari, posa'n un exemple.

e)En quin municipi vius? A quina província pertany?En quina Comunitat està?Reflectix-lo en aquesta tabla:

MUNICIPI ON VIUS
PROVÍNCIA
COMUNITAT

3)Mira el mapa d’Espanya de la pàgina 74 del teu llibre i intenta memoritzar la posició de les Comunitats autònomes en el mapa.

Per a practicar fes els següents exercicis interactius:

Coneix les Comunitats Autònomes

Exercici de Comunitats Autònomes

4)Ara, resol aquest joc sobre les Comunitats Autònomes.


1)Llig i subratlla les pàgines 76 i 77 del teu llibre de text.

2)Respon a les següents preguntes en la teua llibreta:

a) Què vol dir que la Comunitat Valenciana és pluriprovincial i costanera?

b) Quan es va constituir la Comunitat Valenciana com a tal?Esmenta els aspectes del nostre Estatut d’Autonomia.

c)Fes un dibuix de la bandera i l’escut de la Comunitat Valenciana. Què tenen en comú?

 d)Copia i completa aquesta taula en el teu quadern:


 INSTITUCIONS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
      Corts Valencianes
  Consell o Govern Valencià

Definició
Membres
Funcions de la institució

●La mestra us mostrarà a classe els següents enllaços per a que entengueu millor el funcionament de les Corts i del Consell:

LES CORTS VALENCIANES

Enllaç on explica què són  les Corts Valencianes:


Conec al president de les Corts Valencianes fent clic en el següent enllaç:


Conec com estan situats els diputats i les diputades en funció del nombre d’escons de cada partit:


EL CONSELL

El president:
                                                                                                                            

PART 3: ELS MUNICIPIS I LES COMARQUES

1)Llig i subratlla les pàgines 78 i 79 del teu llibre de text.

2)Respon a les següents preguntes en la teua llibreta:

a) Copia aquesta taula i completa-la en la teua llibreta:

                                               ELS  MUNICIPIS
Què són?


Per què estan formats?


Per qui estan governats?b)Quants municipis hi ha a la Comunitat de València? Quin és el que té més població i per què?

c)Què és una mancomunitat? Posa’n un exemple de mancomunitat.

d)Copia i completa aquesta taula en la teua llibreta:

                                                       LES  COMARQUES
Què són?


Tipus de comarques segons el seu paisatge

Tipus d’activitats semblants que tenen els municipis d’una comarca

Quin municipi sol ser la capçalera comarcal?

Serveis que presten3)Observa les comarques de la província de València en el següent mapa. A quina comarca pertany el municipi de Gandia?

A L'EXAMEN:

1)Haureu d’emplenar un mapa mut amb totes les Comunitats Autònomes d’Espanya.(2 punts)

2)Haureu de respondre a  2 preguntes de cada part del tema triades per la mestra.(6 punts)


2 punts (mapa) + 6 punts (preguntes teoria) + 2 punts (actitud)= 10 punts